ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

konferencja: „Gospodarka stawowa w warunkach globalnych zmian klimatu”


Firma:
Adres:
NIP:
E-mail:

Zgłaszamy uczestnictwo następujących osób i zobowiązujemy się pokryć koszty ich uczestnictwa w konferencji:KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: Za udział w konferencji obowiązuje opłata 500 zł/os. Numer rachunku bankowego do wpłat zostanie Państwu przesłany drogą mailową po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa. Opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od przesłania danych do przelewu, tytułem pokrycia wkładu własnego oraz kosztów niekwalifikowalnych operacji.

INFORMACJA: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 14 października 2022 r. wpłata nie będzie zwrócona.

TERMIN: 16 – 18.11.2022 r

LOKALIZACJA: HOTEL GRAND LUBICZ*****, 76-270 USTKA, UL. WCZASOWA 4

Wypełnione zgłoszenie zostanie przesłane na adres:

Centrum Dofinansowania EUROEXPERT
87-134 Stary Toruń, ul. Sołecka 11, tel. 56 652 80 35
e-mail: euroexpert@centrumdofinansowania.plKonferencja realizowana w ramach projektu np. Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu tematycznego Problemy użytkowania wód powierzchniowych w Polsce w kontekście nowego Prawa Wodnego.